06.06.2018

Ważne daty

  • Rejestracja 10.05.2016
  • Przesłanie streszczenia(do publikacji w materiałach konferencyjnych) 10.05.2016
  • Opłata za konferencję 15.04.2016
  • Przesłanie referatu 15.04.2015

Ważne daty

  • Rejestracja 30 marca 2018
  • Przesłanie streszczenia 30 marca 2018
  • Opłata za konferencję 20 kwietnia 2018
  • Przesłanie referatu 20 kwietnia 2018

Miejsce konferencji

Ośrodek Panorama
ul. Wysoka 15
33-380 Krynica
tel. + 48 18 471 56 45
www.panorama.krynica.pl

Kontakt

E-MAIL

Tomasz Kargul
AGH tel. +48 (12) 617 38 58
Wiesław Migas
SITPH tel. +48 732 472 126