06.06.2018

Opłaty

Opłata konferencyjna wynosi 1600 zł brutto i pokrywa koszty:
  • uczestnictwa w obradach
  • materiałów konferencyjnych
  • noclegu w hotelu
  • udziału w imprezach towarzyszących konferencji
Opłaty związane z zamieszczeniem i rozpowszechnienie materiałów promocyjnych firm:
Koszty związane z promocją firm na konferencji COS2018
Lp Rodzaj promocji koszt, brutto
1 Stanowisko wystawowe firmy 1230 zł
2 Roll up, baner 200 zł
3 Zamieszczenie strony promocyjnej
w publikowanych materiałach konferencyjnych
300 zł
4 Dołączenia folderów, ulotek itd.do materiałów
konferencyjnych
2 zł/ szt.

Opłaty konferencyjne prosimy przelać na konto:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie
Os. Centrum C, bl. 10, 31-931 Kraków
NIP SITPH : 678 29 94 850

Banka PeKaO
Nr konta: 14 1240 4588 1111 0010 7390 9672

w tytule przelewu proszę wpisać: "COS2018 Imię i Nazwisko uczestnika"

Ważne daty

  • Rejestracja 30 kwietnia 2018
  • Przesłanie streszczenia 30 kwietnia 2018
  • Opłata za konferencję 30 kwietnia 2018
  • Przesłanie referatu 30 kwietnia 2018

Miejsce konferencji

Ośrodek Panorama
ul. Wysoka 15
33-380 Krynica
tel. + 48 18 471 56 45
www.panorama.krynica.pl

Kontakt

E-MAIL

Tomasz Kargul
AGH tel. +48 (12) 617 38 58
Wiesław Migas
SITPH tel. +48 732 472 126