06.06.2018

Komitety

Honorowy Przewodniczący:
Geert Verbeeck, Wiceprezes, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland

Przewodniczący: dr hab. inż. Jan Falkus, prof. n. AGH

Członkowie:
 • mgr inż. Marek Adamczyk, ArcelrMittal Poland, Dyrektor Jakości i Rozwoju Produktu
 • prof. dr hab. inż. Leszek Blacha, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Derda, Politechnika Częstochowska
 • mgr inż. Witold Dymek, ArcelorMittal Poland, Dyrektor Walcowni Gorącej
 • prof. dr hab. inż. Jan Jowsa, Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, AGH
 • mgr inż. Sebastian Lis, ArcelorMittal Poland, Dyrektor Stalowni w Dąbrowie Górniczej
 • prof. dr hab. inż. Janusz Majta, AGH
 • mgr inż. Grzegorz Maracha, ArcelorMittal Poland, Dyrektor stalowni w Krakowie
 • dr hab. inż. Marcin Rywotycki, AGH
 • prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, AGH
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko, AGH
Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: Jan Staniewski, SITPH Oddział Kraków

Członkowie:
 • Paweł Drożdż, AGH
 • Tomasz Kargul, AGH, WIMiIP
 • Wiesław Mierzowski, SITPH Oddział Kraków
 • Wiesław Migas, SITPH Oddział Kraków
 • Katarzyna Miłkowska-Piszczek, AGH
 • Marek Samela - SITPH Oddział Kraków

Ważne daty

 • Rejestracja 30 kwietnia 2018
 • Przesłanie streszczenia 30 kwietnia 2018
 • Opłata za konferencję 30 kwietnia 2018
 • Przesłanie referatu 30 kwietnia 2018

Miejsce konferencji

Ośrodek Panorama
ul. Wysoka 15
33-380 Krynica
tel. + 48 18 471 56 45
www.panorama.krynica.pl

Kontakt

E-MAIL

Tomasz Kargul
AGH tel. +48 (12) 617 38 58
Wiesław Migas
SITPH tel. +48 732 472 126